פרק 109: קרן הבר ודויד אנוך על מוסר ופרקטיקה והחיים בקונצנזוס

איך חיים בקונצנזוס שאינו מוסרי? האם יש לבחון חלופות פרקטיות בתוך שלטון החוק או שמא לקרוא עליו תיגר מעצם היותו לא מוסרי? האם השיח מתייחס לסוגיות מוסריות כאשר אנחנו מתייחסים לכיבוש כאל “כיבוש נאור”? האם נכון לנהל את המאמץ באופן מדורג? קרן הבר משוחחת בערוץ השמאל עם דויד אנוך, פרופסור למשפטים ופילוסופיה באוניברסיטה העברית
%d