Site icon על הדרך

פרק 111: יאיר נבות עם עדכונים על המצב העדכני של המלחמה באוקראינה

על רקע ידיעות חיוביות לכאורה, על מו”מ בין רוסיה לאוקראינה לקראת הפסקת אש אפשרית – שיחה עם יאיר נבות, שבינתיים לא קונה את הספין. גם המלחמה הזאת תסתיים מתישהו, אבל עדיין לא ברור מה יהיה מתווה היום שאחרי. שיחת עדכון על המתרחש באוקראינה, ברוסיה, על ניסיונות הסרק לתווך ולפשר ועל המחיר הכבד שהעולם משלם ועוד ישלם

לשיחה עם יאיר נבות בפרק 108

לשיחה עם יאיר נבות בפרק 102

Exit mobile version