Site icon על הדרך

פרק 118: יאיר נבות עם העדכון השבועי מאוקראינה ובעיקר במתרחש ברוסיה

כמעט חודש לתחילת הפלישה והסוף אינו נראה באופק. אפילו לא באופק הרחוק. השיחה השבועית עם יאיר נבות נפתחת בעדכון מהנעשה בחזית – היקף הקורבנות וכמות האבדות – אבל מתמקדת בנעשה ברוסיה פנימה: רדיפת מתנגדי המלחמה, חסימת התקשורת, הכאוס בצמרת ההנהגה, הניתוק של פוטין, ההתמודדות עם הסנקציות ועוד. וצריך לזכור: הרוסים מנוסים במלחמות ארוכות ומאבקים מרים
Exit mobile version