Site icon על הדרך

פרק 149: יאיר נבות עם עדכונים טריים על המלחמה שנדמה שמעט נשכחה

אחרי שהמלחמה נכנסה לשלב ההתשה המתמשכת ונדמה היה שהעולם מתחיל לשכוח מקיומה, נקטו שני הצדדים בפעולות והצהרות שהבהירו שמה שהיה הוא שיש והוא שיהיה – לפחות עד להודעה חדשה. מצד אחד, מנהיגי אירופה חזרו לעלות לרגל לקייב לסדרת פגישות עם הנשיא זלנסקי; מהצד השני, נאום תקיף של פוטין הבהיר שהוא לא מתכוון לעצור. להיפך. מוזמנים לשיחת העדכון השוטפת עם יאיר נבות
Exit mobile version