Site icon על הדרך

פרק 161: מעין אפרת על הקיטוב המחריף בפוליטיקה האמריקנית הפנימית

הפרשנויות הקטלניות לתיקון השני של החוקה; התוצאות המעשיות של ביטול הלכת רו נגד וויד; תגובות הנגד המוגבלות של הבית הלבן והממשל הפדרלי; הצעדים המעשיים האפשריים של מושלי ונציגי המדינות הכחולות ועוד. שיחה מרתקת עם מעין אפרת, שלמדה וחקרה לעומק את הנרטיבים האמריקאים הסבוכים ומנסה לחזות לאן כל זה הולך בעתיד הקרוב והרחוק
Exit mobile version