Site icon על הדרך

פרק 213: עו”ד גלעד שר על המשמעות הקטלנית של פסקת התגברות והמאבק על פניה של החברה

שיחה נוספת של פוסט (טראומת) בחירות: העובדה שנאשם בעומד למשפט פלילי בשלושה כתבי אישום ירכיב (שוב) ממשלה; האפשרות שעבריין כלכלי שהורשע פעמיים יהיה שר אוצר; שמי שהיה חבר במפלגה שהוצאה מחוץ לחוק יהיה השר לביטחון פנים; ובעיקר: הכוונה להעביר פסקת התגברות שתחסל מעשית את מערכת המשפט. אפילו גלעד שר, שמאמין שתמיד נוכל לשנס מותניים ולהתגבר, מודה שכרגע אין לו תוכנית מעשית לאיך ומה עושים בנדון
Exit mobile version