Site icon על הדרך

פרק 303: דוד קורצוויל מפרק את טענות תומכי ההפיכה כפי שמוצגות ע”י פורום קהלת ושלוחיו

המאבק הניטש בימים אלה על יוזמת ח”כ רוטמן ושר המשפטים לוין, שמקדמים חוק שיבטל את עילת הסבירות (אחרי שיוזמות הפיכה אחרות שלהם נבלמו זמנית), הקפיץ את עו”ד דוד קורצוויל לשיחה נוספת בפודקאסט. בניתוח מלומד ומעמיק מפריך קורצוויל אחת לאחת את טענות מובילי ההפיכה ונביאי (“מומחי”) פורום קהלת ומרסק את התזות שלהם לרסיסים. חובת האזנה לכל מי שרוצה להתעמק בעובדות ולהבין על מה בעצם מתנהלת כאן מלחמת הנרטיבים
Exit mobile version