אז מה בעצם יכול לעשות האזרח המוחה מול השלטון? מול המשטרה? מול הפעלת הכוח? מול התעמרות הרוב? בשיחה המשלימה את הדיון על אי הציות האזרחי, מסביר פרופ’ אבי שגיא מהו סט הכלים שעומד לרשותנו כשאנחנו רוצים לעמוד זקופים מול השרירות השלטונית. מהי המידתיות הסבירה במעבר על החוק (כמו בדוגמה הפופולרית של חסימת כבישים; חופש התנועה הוא ערך חשוב – אבל לא גובר על הזכות והחובה למחות). אבל יותר מזה: בזמנים קשים כמו שאנחנו חווים כעת, האזרחים שיוצאים לרחובות מועדים לחצות את הקו החוקי (בסייג ברור של אי הפעלת אלימות) וחייבים להביא בחשבון שייפגעו בעיכוב, במעצר, בספיגת אלימות משטרתית

השאר תגובה