Site icon על הדרך

פרק 308: עמר דנק על פופליזם, מנהיגים פופוליסטים וכיצד הם נהפכים לדיקטטורים (ב’)

הפופוליזם מבוסס על הקביעה שיש אמת אחת, שאלה שחושבים אחרת הם בוגדים, שהמתנגדים להם שייכים לדיפ-סטייט רב כוח, שאנשי האליטות הם אויבי העם ואת האויבים חייבים לנטרל. אבל יותר מכל דבר אחר, מסביר עמר דנק בחלק ב’ של השיחה על פופוליזם ומנהיגים פופוליסטים – מנהיגים פופוליסטים מקפידים על קיום בחירות חופשיות. בחירות חופשיות (לכאורה) הן השמן שמחליק את הלגיטימיות של שלטונם. בשביל שתוצאות הבחירות יתאימו להם, הם מייצרים קיטוב חברתי, יוזמים משברים, מעבירים שינויים בשיטת ואופי הבחירות, משתלטים על התקשורת, מעקרים את מערכת המשפט, ממנים מקורבים לכל תפקידי המפתח ועוד. זה קרה בטורקיה, בהונגריה, בפולין – זה קרה וקורה גם בישראל
Exit mobile version