Site icon על הדרך

פרק 314: עמר דנק על פופוליזם ועל מגוון הדרכים שבהן הדיקטטורים מבצרים את שלטונם (חלק ג’)

דיקטטורה מוגדרת כמשטר שאינו דמוקרטיה ליברלית. בתחילת המאה ה-20, מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, מדינות רבות נהפכו לדמוקרטיות – עד שנתקלו בתגובת נגד של גל דיקטטורי, שבא לידי ביטוי בשני זרמים אידיאולוגיים בולטים: הקומוניזם והפשיזם. בחלק השלישי של השיחה על הפופוליזם, מתאר עמר דנק את גלי עליית הדמוקרטיות ותגובות הנגד הרצחניות שלהן; מביא דוגמאות של דיקטטורות מהסוגים השונים: הרצחניות, שמבוססות על פחד; אחרות שנמצאות איפשהו באמצע (“משטרים היברידיים”); וחלק קטן מהדיקטטורים שנחשבים ל”דיקטטורים רכים” (“דיקטטורים של ספין”), מגמה שהתרחבה בשני העשורים האחרונים בעיקר בגלל עליית הדומיננטיות של ארה”ב
 | לקמפיין התמיכה בפודקאסט

Exit mobile version