Site icon על הדרך

פרק 320: דוד קורצוויל על האמת שמאחורי ”ההפיכה החוקתית” ומי העניק לבג”ץ סמכות לפסול חוקים

מחוללי ההפיכה המשפטית חוזרים וטוענים שה”רפורמה” נדרשת והכרחית בגלל שבית המשפט העליון נטל לעצמו סמכויות לא לו. הם גם מטיחים באהרון ברק שהוביל בכחש מהפכה חוקתית בלתי חוקית, בלי רשות וללא בסמכות. בתשובה לכל הטענות האלה, מוכיח עו”ד דוד קורצוויל שמי שהוביל את אותה “הפיכה חוקתית” (במילים האלה בדיוק)  וקיבע את מעמדו של בית המשפט העליון כסמכות בקרה, ביקורת ואף פסילה של חוקים, היה דווקא הליכוד של סוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, בהובלת דן מרידור, מי שהיה אז שר המשפטים. זאת ועוד: הסקירה היסודית מוכיחה שכל שותפי ומשתתפי התהליך ידעו בדיוק במה מדובר וגם הטענות על הרוב “המקרי” שבו הועברו החוקים והיקף ההשתתפות מופרכות לחלוטין | לקמפיין התמיכה בפודקאסט
Exit mobile version