Site icon על הדרך

פרק 333: אבי שגיא בחלק ג’ של הסדרה על הציונות הדתית – בין נס ששת הימים לשבר של מלחמת יום כיפור

כשסוקרים את הפיכתה של הציונות הדתית מתנועת תורה ועבודה שהייתה שותפה נאמנה של תנועת העבודה הקלאסית ביישוב הארץ ופיתוח המדינה בעשורים הראשונים שלה, חשוב לציין שתי תחנות קריטיות בזמן: מלחמת ששת הימים והכיבוש הגדול של הארץ ושש שנים לאחר מכן, השבר הנורא של מלחמת יום כיפור. בחלק השלישי בסדרה מסביר פרופ’ אבי שגיא את התמורות שחלו בתנועה לקראת ואחרי ששת הימים, “שחרור” חלקי הארץ הכבושים (לשיטתם) ואימוץ הקו של הרב קוק הבן – ועד לתגובה הכמעט משיחית שבאה בעקבות האסון של 73′ ואובססיית ההתנחלויות שהגיעה בשנים שאחרי המלחמה ההיא | לקמפיין התמיכה בפודקאסט
Exit mobile version