מאמרים

כללי

מאזינים, משתתפים ועל הדרך גם תומכים

מאזינים, משתתפים ועל הדרך גם תומכים אמצעי התקשורת המרכזיים היום ממוסחרים לחלוטין וכמעט כל מה שנעשה במסגרתם נגוע בשיקולים מסחריים. ומנגד: גופים עיתונאיים נטו, עיתונות

להאזנה »